Darko Rundek – Uzalud pitaš

Tekst pesme

Kol’ko si puta gledala kad se vraćahu mladi momci s megdana
Svaki htio poljupcem da se umije

Prvi bi bio previše grub
Na drugom bi bilo previše rana
Ni jedan tvome oholom srcu drag nije

Svijetlo na tvome prozoru često blijedi pred prvim zrakama dana
Kad vani nema nikoga da zaviruje

Krevet je tvrd i duga je noć
‘Ajde pogledaj kakvo vrijeme se sprema
A doma nema goluba da te miluje

Teške se kiše spremaju
Kroz tvoj se prozor samo jablani vide
Nad gradom munje sijevaju
Uzalud pitaš ko ide

Budaline u planine
Pustahije kroz kapije

Stari stražari zijevaju
Kroz tvoj se prozor samo jablani vide
Daleki momci pjevaju
Uzalud pitaš ko ide

Budaline u planine
Pustahije kroz kapije

Pogasi sve i budi vesela
Jer ljubav je za nas tek počela