Deca loših muzičara – SEAF

Tekst pesme

Evo jednog, jednog preko brega
Laganih nogu i laganih leđa
A evo i drugog, preko, preko istog brega
Sitnu knjigu nosi i ovog prvog gleda

Prijatelju dragi, šta te od rane zore tera
Da trčiš kroz šumu i sa sobom vodiš kera
Naučniče mladi, šta, šta da se radi
Moja je sudbina da budem ljudina

Moja je sudbina da budem ljudina
Moja je sudbina da budem ljudina

Snaga, enerdžija, atleskaja figura
Prvi je jedna snažna kreatura
Snaga, enerdžija, stilskaja figura
I drugi je jedna snažna kreatura

Leptiri i ptice gledaju obojicu
Veći nosi tegove, a manji olovku i bojicu
Snaga, enerdžija, atleskaja figura
Da nam živi znanje i fizička kultura

Snaga, enerdžija, atleskaja figura
Da nam živi znanje i fizička kultura
Snaga, enerdžija, atleskaja figura
Da nam živi znanje i fizička kultura

Znanje i kultura

Snaga, enerdžija, atleskaja figura
Prvi je jedna snažna kreatura
Snaga, enerdžija, stilskaja figura
I drugi je jedna snažna kreatura

Snaga, enerdžija, atleskaja figura
Da nam živi znanje i fizička kultura
Snaga, enerdžija, atleskaja figura
Da nam živi znanje i fizička kultura

Yes