Dobrovoljno pevačko društvo – Sestrice mala

Tekst pesme

Sestrice mala pogledaj bolje
šta je sve stalo u ovo polje
Stala je trava, vrbe se sagle
Stao je potok i malo magle

Šta bi od svega, od silne slave
Oblaci plove, mirišu trave
šta su nam, reci, zakletvu dale
Vetar viori, zastave pale

Kao na dlanu
Polje se njiše
I suze teku
I kaplju kiše

Na tvojoj ruci zemlja me čeka
U tvoje oči ponire reka
Reka bez kraja, svi moji sati
Ti budi žena, sestra i mati