Đubrivo – Zašto se ne pereš

Tekst pesme

Rekla si mi da si čista
I još da se voliš prati
Rekla si da cila blistaš
Rekla si mi moraš svatit

Ja sam tebi vjerovao
Da ti sebe često pereš
Kad sam te pomirisao
Znao sam da samo sereš

Zašto se ne pereš
Smrdiš ka i stajska gnoja
Zašto se ne pereš
Rašfu ti ne skidaš sa se
Zašto se ne pereš
Pazuh ti je sav od znoja
Zašto se ne pereš
Šporkija si nego prase

Iz usta ti smrdi ka iz šahta
Smrdi ti iz svakog zuba
Blizu mene nemoj dahtat
Na licu će mi izrast guba

Kada kopaš ti po smeću
Kad se smrad na tebe hvata
Kažeš da si našla sreću
I da si od smeća kata

Zašto se ne pereš
Smrdiš ka i stajska gnoja
Zašto se ne pereš
Rašfu ti ne skidaš sa se
Zašto se ne pereš
Pazuh ti je sav od znoja
Zašto se ne pereš
Šporkija si nego prase