Dušan Kostić – Kuda ode zlato moje

Tekst pesme

Istim putem i sad idem
Kraj bunara i cvetnjaka
Zbog tebe se i sad krijem
Od seoskih devojaka

REF.
Kuda ode, milo zlato moje
Na čijem li pragu sada sediš
Da li i sad pevaš pesme naše
I da li se ikad mene setiš

Svi su znali da te volim
Iako sam od njih krio
Ali žarkim srcem svojim
Istinu sam govorio

REF.
Kuda ode, milo zlato moje
Na čijem li pragu sada sediš
Da li i sad pevaš pesme naše
I da li se ikad mene setiš

Našim putem sam prolazim
Jer tu drugi ne dolaze
Tebe nema kao nekad
Zarasle su staze naše

REF.
Kuda ode, milo zlato moje
Na čijem li pragu sada sediš
Da li i sad pevaš pesme naše
I da li se ikad mene setiš