Dušan Kostić – Mala plava sa Dunava

Tekst pesme

Kosa plava, suknja kratka
Al’ je slatka, al’ je slatka
Uzbudila mlade, stare
I lađare i ribare
Uzburkala k’o talase
Sve ribare i alase

REF.
Mala plava sa Dunava
Mala plava sa Dunava

Još Dunavom teku vode
Moja mala s drugim ode
Još Dunavom plove lađe
Kako srce nju da nađe
Odnela je moje snove
Al’ je moja ljubav zove

REF.
Mala plava sa Dunava
Mala plava sa Dunava

Kad bi znao mala gde je
Koga ljubi, s kim se smeje
Jurile bi rekom lađe
Da se moja mala nađe
I Dunav bi plavi stao
Pa bi sa mnom šaputao

REF.
Mala plava sa Dunava
Mala plava sa Dunava