Dža ili Bu – Vizija

Tekst pesme

Shodno prisvajajućem pogledu konzumenta, stvaraju se osnovne konture nove umetničke grupe “Dž ili Bu”, koja putem svoje redeskripcije neminovno dovodi do estetike radikalizacije. U okvirima same grupe dolazi do agresivnog intertekstualnog odnosa sa značenjskim tokovima, zatečenim u okolnom društvenom i kulturnom kontekstu, prizvanom iz kolektivne memorije. Zamenjen nešto softiciranijim, kontemplativnijim i znatno subjektivnijim pristupom, taj kontekst utiče na njihov proces, tako da daje manje naglašeno ekspresivnu, a više konceptualnu dimenziju, oslanjajući se na zamisao projekcije ličnosti, kao idejnog medijatora.

Poznati umetnik sa poda viče
Uvek sa čašom u ruci
Punih je usta, prazne priče
A mi smo sada na muci

Tračevi grada prostorom kruže
Pogledom pogleda se krio
Svako je jednom, bar jednom
U nekoj viziji bio

Ja imam viziju, ja imam koncept
Ja imam viziju, ja imam koncept
Ja imam viziju, ja imam koncept
Ja! Ja! Ja

Tračevi grada
Tračevi grada
Tračevi grada

Tračevi grada prostorom kruže
Umetnost umire i pati
Slike su nebitne, bitne su priče
I koncept koji to prati

U praznoj galeriji izlaže vazduh
Ritualne eksponate
Talenat nema, on ima pare
I veze koje ga prate

Ja imam viziju, ja imam koncept
Ja imam viziju, ja imam koncept
Ja imam viziju, ja imam koncept
Ja! Ja! Ja