Emanuel – Jedini kog želim srcem svim

Tekst pesme

Kad vidim tvoja dijela sva
Ime tvoje proslavljam

Sve što trebam bože to si ti
Za svaki tren života mog
Sve što trebam bože to si ti
Jer ti si jedini kog želim srcem svimŽelim bit sve što želiš od mene ti
Želim živjet za tebe
Daješ mi sve što trebam da slijedim te
Želim da te znaju svi

Vjerujem da riječ tvoja istina je
Želim živjet za tebe
U dijelima što činiš vidim milost za me
Živjeću da slavim te

Kad vidim tvoja dijela sva
Ime tvoje proslavljam

Sve što trebam bože to si ti
Za svaki tren života mog
Sve što trebam bože to si ti
Jer ti si jedini kog želim srcem svim

Vjerujem da riječ tvoja istina je
Želim živjet za tebe
U dijelima što činiš vidim milost za me
Živjeću da slavim te

Kad vidim tvoja dijela sva
Ime tvoje proslavljam

Sve što trebam bože to si ti
Za svaki tren života mog
Sve što trebam bože to si ti
Jer ti si jedini kog želim srcem svim

Nikad neću biti ja manje
Od onog što za mene bože želiš ti
Predajem ti sad život svoj
I slavim te

Sve što trebam bože to si ti
Za svaki tren života mog
Sve što trebam bože to si ti
Jer ti si jedini kog želim srcem svim