Generacija 5 – Šta ćemo sad nas dvoje

Tekst pesme

I šta ćemo sad nas dvoje
U sobi sasvim sami
Kad tela nam se boje
Strasti što nas mami

I šta ćemo pored čaše
Što um će da nam satre
Kad prsti nam se plaše
Od dodira ko od vatre

I svako pita sebe
Ko prvi treba da krene
Ja gledam i čekam tebe
Ti ćutiš i čekaš mene

I šta bi mi, šta bi drugo
U osećanju i u stidu
Daj da se ljubimo dugo, dugo
Ne skreći pogled ka zidu