Gir i Skrile feat. DJBZ – Klasik

Tekst pesme

Gir
JOš nisam dobio ogroman pljesak
Da li je to znak da moram prestat?
Znam da nisam broj jedan, al živim ko da jesam
Nema rep klike koja ne zna odakle sam.
nekad bio ogorčen zbog mnogočeg,
Al i dalje zadrûo svjeûinu, nisam prodo Ëeö.
Ako uspijem neÊu da se zanese rodbina,
Vjeruj da Êu bit di sam sada i za deset godina.
Malo mudriji i smireniji, danas smo geniji
Sutra uz bok velebitskoj degeniji.
Od prvih koraka do liriËko pokolja
Zadnji kaj je zvozo flow ko ja je pokojan, pa si misli.
O finom semplu svaka nota ûivota ovisi
éivimo ûivot, nismo ni glavni protagonisti.
U fine tkanine sam zamotao rizik
Kad si mlad razmiöljaö skuËeno – oktagon misli.
Ovo je ostavötina vaöima i naöima
I nakon deset dina fresh ko da smo tek izaöli van.
Flow od svile i kaömira, diûe se praöina
Dat Êu ti smisao ako daö mi dlan.
Skovao sam straöni plan da budem prespavan danas,
Al da ovo sutra postane ZG klasik sound.
Ne moûeö me sprijeËit, poduzetan, rijeËit.

Refren
Prizemljeni ko krtice, letimo ko pegazi
Biti Êemo tu i kad nas vrijeme pregazi
Pucanje u prazno, ponekad sam svega sit,
Al i dalje ûar se ne gasi – legacy.

Scriptor
Nekada sam gledo ravno, ali imam novi smjer odavno
I jedino to je mjerodavno.
Ritam lako ukalupi, al kad jaka ruka lupi
Preglasna rep glazba viöe nije bit buka glupih.
U zgradi one propale radione, gledam pad Dione,
Kladivo ne puni stadione.
Ne zavidim beskarakternima
Punchevi me jedva taknu jer si knez karate rima.
Laici kaûu da samo brzo priËam,
Pravi psi me traûe poput mrzlog piÊa.
Zabio dlaku lava u krzno kiËa,
Pijem krv zalutalim drakulama uz vodiËa.
Niko nije repao ovako prije mene,
Ta spoznaja mi grije vene, genij ne krije gene.
Tatin sin virtuoz na majku hrani sinove,
Al nisu spremni za stvari sirove.
Ostavio sam duöu na papiru,
KritiËari mojeg repa ko da puöu na Katrinu,
Rep tornado, raskrstio sa geto nadom
Uskoro na pustom otoku sa nekom mladom.
Ak je reko Vlado, znaö da drûi vodu,
Spori ostanu slavit kad brûi odu
Nai nas na plaûi rastanaka, krojimo povijest
Ak je na meniju masna traka, volimo pojest.