Halid Bešlić – Mora i planine

Tekst pesme

Kol’ko ima odavde do mora
Kol’ko ima planina i gora
Koliko je planina i gora
Toliko je odavde do mora

REF.
Planine ću preletjeti
Sinje more ja vidjeti
Ali dragu nikad više
Dušmani nas rastaviše

Kol’ko ima na mom srcu rana
Kol’ko ima u gorama grana
Koliko je u gorama grana
Toliko je na tvom srcu rana

REF.
Planine ću preletjeti
Sinje more ja vidjeti
Ali dragu nikad više
Dušmani nas rastaviše

Kol’ko ima sati još do zore
Kol’ko ptica ima sinje more
Koliko je sati još do zore
Toliko je naše sinje more

REF.
Planine ću preletjeti
Sinje more ja vidjeti
Ali dragu nikad više
Dušmani nas rastaviše