Hanka Paldum – Neću dragi dukate

Tekst pesme

Kol’ko tražiš dukata
Da ti poklonim
Pa da tvoje srce
Draga, osvojim (x2)

Neću, dragi, dukati
Ne trebam ih ja
Tvoja ljubav iskrena
Meni pripada (x2)

Kol’ko tražiš bisera
Da ti poklonim
Pa da tvoje srce
Dušo, osvojim (x2)

Neću, dušo, bisere
Ne trebam ih ja
Tvoja ljubav iskrena
Meni pripada (x2)

Neću, neću bisere
Neću zlatne dukate
Hoću samo tebe ja
Srećo jedina (x2)