Haustor – Radnička klasa odlazi u raj

Tekst pesme

U čekaonu na prvom peronu
Gdje crni đavo toči prvi konjak
Iznad mračnih pogleda trulih lica
Kroz prozor prhne crna tica
I veli tada veli grdi crni stvor
Never more

Bolje je da odete prilike su nove
Ulozi u povjesti dosao je kraj
U pola četiri ujutro sa perona pet
Radnička klasa odlazi u raj

Pa pa proleteri
Pa pa

A crni đavo rukavice skida
On pruža ruke grli se sa svima
Poljubi ružu baci je u rulju
I vikne ah ta nesretna sudbina
Plaćam piće svakome ko ostane
Never more

Bolje je da odemo prilike su nove
Ulozi u povjesti došao je kraj
U pola četiri ujutro sa perona pet
Radnička klasa odlazi u raj

Momci u plavim kapicama
Krenuli su na put
Oni vodiju svoje klince mandolince
Oni vodiju svoje debele žene
Oni vlečeju ruksake i prtiju kofere
Oni sedneju u kupe z debele
Demižonke navlačiju
Oni ideju na najvekši weekend vu
Živlenju
Oni ideju na najlepši weekend vu
Živlenju
Sebe buju našli tam se buju našli
Tam