Hladno Pivo – Cirkus

Tekst pesme

Tigar kroz obruč, da
Slon je na slonu, da
Pas je na konju, da
Šamara akrobat

Lav plete mrežu, da
A deva pleše, da
Glasno uživaju
Debela dječica

I svi se smiju, da
Jedu i piju, da
Završna točka je
Tuča majmuna

REF.
Mjesto da slonovi slonaju
Mjesto da lavovi lavaju
Mjesto da foke se fukaju
Mjesto da deve se devaju
Mjesto da mace se macaju
Mjesto da lavovi lavaju

U kavezu spavaju

Tigar kroz obruč, da
Slon je na slonu, da
Pas je na konju, da
I opet akrobat

I mačke laju, da
Miševi ržu, da
Krave zavijaju
Odlična predstava

REF.
Mjesto da slonovi slonaju
Mjesto da lavovi lavaju
Mjesto da foke se fukaju
Mjesto da deve se devaju
Mjesto da mace se macaju
Mjesto da lavovi lavaju