Ivana Kindl – Utjeha

Tekst pesme

Pokaži mi načine
Da se ohrabrim kad svijet je grub
Objasni mi razloge
Pokaži pravi put
Kada me pogode
Sve loše vijesti što prolaze
Pruži mi nadu
Da još ima smisla sve

Budi mi utjeha
Kada teška su vremena
Smiri me, daj mi znak
Kada nevolja se sprema

Pokaži mi načine
Kako prevladati strahove
Da ne mislim kako sve
Polako tone
Kada me pogode
Sve loše vijesti što prolaze
Pruži mi nadu
Da još ima smisla sve

Budi mi utjeha
Kada teška su vremena
Smiri me, daj mi znak
Kada nevolja se sprema

Tiho mi šapni istinu
I ne dopusti ludilu
Da me pobijedi

Nanananana

Budi mi utjeha
Kada teška su vremena
Smiri me, daj mi znak
Kada nevolja se sprema