Ivica Sikirić Ićo – Ribar san star

Tekst pesme

Ribar san stari
A ni riba za me više ne mari
I ča je život kad proleti
Ka svi moji španjuleti

A tija bi živit i ne mrit
Još jeman voje za ribu lovit

I mriže moje iskidane stoje
Tribat će i’ krpit još šetemane koje.

Koča u porat me čeka
Da je vratin moru
Moru na daleka.

Ribar san star
Moru život san da
More, more, kažen ti zbogom
Umiren u duši sa tobon

Ribar san star
Nosi me zadnji val
More, more, kažen ti zbogom
Bija san tako sritan sa tobom
I ne svitli više moj feral

I more miruje
Nigdi nima vala

Ono žali ča nima
Ribara stara

Kad proleti ka svi moji španjuleti
I more miruje, nigdi nima vala
Ono žali ča nima ribara stara

Ribar san star
Moru život san da
More, more, kažen ti zbogom
Umiren u duši sa tobon

Ribar san star
Nosi me zadnji val
More, more, kažen ti zbogom
Bija san tako sritan sa tobom
I ne svitli više moj feral

Ribar san stari
A ni riba za me više ne mari

I ča je život kad proleti
Ka svi moji španjuleti

Kad proleti
Ka svi moji španjuleti

I more miruje
Nigdi nima vala

Ono žali ča nima
Ribara stara