Jarboli – Metak je veoma vrloprecizan

Tekst pesme

Momče
Veži taj jezik u trake plamena
Omotaj ga susnežicom i lizni
Okolo svuda naokolo
Čovek sa glavom u obliku testere
Melodija pomalo nategnuta

Odapni, odapni momče
Te trake plamena
Nozdrve neka se puše
Parna mašina

Momče
Veži taj jezik u trake plamena
Metak je veoma vrloprecizan
Nemoj se dati, momče, ne
Lapavica klizava je, čuvaj tur

Život je mlitav puding
I biće baš jedino takav ako oklevaš
I zato – odapni
Odapni

Odapniodaniodapniodapni
Te trake plamena

Gospodin S ti se smeje
Osećaš li njegov dah na vratu
Gospodin S ti se smeje
Osećaš li njegov dah na vratu
Osećaš li to