Jarboli – Možda će pasti

Tekst pesme

Sadržaj joj nije važan
Može sve ali kratak je dan
Iskušenja sva su prošla
Svaki porok joj je dosadan
Crna senka lošeg posla
Sivi mulj gluvarenja
Možda joj je svega dosta
Možda se samo zbunila

Može svega da se seti
Htela bi da zaboravlja
Nema snage da poleti
Snaga se troši u mislima
Suviše se dobro pazi
Plaši se tuđih pogleda
Pogled može da je zgazi
Pogledom se ubija

Mada veruje u ljubav
Niko joj se ne dopada
Sada traži nešto novo
Drugačije od provoda

To je taj slepi sokak
Više nema gde da pruži korak
Nema nikoga da joj bude momak
Jer ovaj put to mora biti prava
Ljubav
Ovaj put to mora biti prava
Ljubav
Ovaj put to mora biti prava
Ljubav
Ovaj put to mora biti prava
Ljubav
Ovaj put

Ovih dana možda će pasti
Razbiće oba kolena
Neko zbunjen možda će stati
Dići je sa poločnika

Ljubav
Ovaj put to mora biti prava
Ljubav
Ovaj put to mora biti prava
Ljubav
Ovaj put to mora biti prava
Ljubav
Ovaj put (x2)