Kanda, Kodža i Nebojša – Misli dobro

Tekst pesme

Sve će da bude onako kako razmišljam i kako zamišljam
Sve će da bude onako kako verujem i kako osećam
Sve će da bude u redu tako razmišljam mi tako zamišljam
Sve će da bude u redu tako verujem i tako osećam

Zato mislim dobro
Šta da učinim dobro
Samo da razmislim dobro
Šta ću da uradim dobro

Kad ništa nije u redu samo razmišljaj i samo zamišljaj
Sve će da bude u redu samo poveruj i samo ponavljaj
Kad ništa nije u redu samo razmišljaj i samo ponavljaj
Sve će da bude u redu samo poveruj i samo osećaj

I misli dobro
Šta ćeš da učiniš dobro
Da bi razmislio dobro
Šta ćeš da uradiš dobro

Sve će da bude onako kako razmišljaš i kako zamišljaš
Sve će da bude onako kako veruješ i kako osećaš
Sve će da bude u redu tako razmišljaj mi tako zamišljaj
Sve će da bude u redu tako poveruj i tako ponavljaj

I misli dobro
Šta da učiniš dobro
Samo da razmisliš dobro
Šta ćeš da uradiš dobro