Karma – Da te mogu pismom zvati

Tekst pesme

REF.
Da te mogu pismom zvati
Ja bih piva život cili
Da se barem opet vrati
Vrime kad smo sritni bili

Da te mogu pismom zvati
Ja bih piva, ne bih staja
Da se stara ljubav vrati
Ne bi pismi bilo kraja

Ti za me si bila ka’ rosa na cviću
Sa usana pila i ljubav i sriću
A ja bih tija pismom ti prići
Još ljubavi ima ka’ ulja u svići

REF.
Da te mogu pismom zvati
Ja bih piva život cili
Da se barem opet vrati
Vrime kad smo sritni bili

Da te mogu pismom zvati
Ja bih piva, ne bih staja
Da se stara ljubav vrati
Ne bi pismi bilo kraja

Ne vraćaš se više u pisme ni riči
I nema te sa mnom u nijednoj priči
A ja bih tija pismom ti priči
Još ljubavi ima ka’ ulja u svići

REF.
Da te mogu pismom zvati
Ja bih piva život cili
Da se barem opet vrati
Vrime kad smo sritni bili

Da te mogu pismom zvati
Ja bih piva, ne bih staja
Da se stara ljubav vrati
Ne bi pismi bilo kraja

Da te mogu pismom zvati
Ja bih piva, ne bih staja
Da se stara ljubav vrati
Ne bi pismi bilo kraja

Da se stara ljubav vrati
Ne bi pismi bilo kraja