Kazan – Dunajski most

Tekst pesme

Kaj se pripetilo na dunajskem mostu
Junaka su hmorili, v dunaj su ga hitili
Ne ga mogla voda vu sebi držati
Nego ga je hitila na goru visoku
Došla ga je majka budit, al ne čuje
Žuti lasi runjavi glavi su primržnjeni
Došel ga je japek budit, al ne čuje
Črni pruslek baršunski k teli je prikapčeni
Došla ga je mila budit, al ne čuje
Fini prsten srebrni k prstu je primržnjeni
Kaj se pripetilo na dunajskem mostu
Junaka su hmorili, v dunaj su ga hitili
Junaka su hmorili zbog jene devojke