Kazan – Javor

Tekst pesme

Po nebu su zvijezde sjale, javore
Po nebu su zvijezde sjale, zlato moje
Čuvaj dragi naše tajne, javore
Čuvaj dragi naše tajne, zlato moje
Volim mlada u grob leći, javore
Volim mlada u grob leći, zlato moje
Nego naše tajne reći, javore
Nego naše tajne reći, zlato moje