Koktelsi – Bobina

Tekst pesme

ča da o njoj povedemo više
Valda još vavek negdere diše
Muškeh je jila za večeru i obed
Seh je jedanput pripejala na led

Si ki su teli su je imeli
Za prvi maj je delala šaraj
Va saken šatore, na trave i na traktore
Leto ili zima, kričala je bobina

Bobina, bobina, ne lepa ma za neke stvari jako fina
Bobina, bobina, znala j’ kako se pul muškeh otpira špina
Bobina, bobina vavek otprta za seh bila leto ili zima
Bobina, bobina

Sakemu mulcu tekla je slina
Kad videl je da gre bobina
Znal je da će mu sega pokazat
A on će jutra drugen povedat

Saki ki bi ju doma zapejal
Taj bi ju večer malo boje upoznal
Drugi dan bi jako povedal
Da bobina je ženska kakovu ni proval

Najedanput je postal tražen njezin broj
Sada je gospoda prihajala njoj
Više ni jako okole klatila
Sada je si gušti skupo naplatila

Z leti su se si već poženili
Ma na bobinu nisu pozabili
ženu i decu pod rukun su pejali
Saki će reć da bobina mu fali