Koktelsi – Broj ili dva

Tekst pesme

Ni me škola baš volela
Fizika i matematika
Od broji me smiru bolela glava
Ki će se pamtit to mi se ne da

A onda od nikud ona je prišla
Srhi me pasuju kakoj bila lepa
Tiho mij šapnula broj telefona
Zapametil nisan ča rekla je ona

Da san bar tu nod arrival
Tvoj broj zapisat i jutre dan te nazvat
Ne bin tužno sada kantal
Ovu kanconu ka te nede tornat
I ki bi rekal da
Du te zgubit zbog broja il dva

Još se ne moren s ten pomirit
Prvo al pokle do glavi će prit
Da broji su važni to sada znan
Sve zapišujen i se računan

Da san bar tu nod arrival
Tvoj broj zapisat i jutre dan te nazvat
Ne bin tužno sada kantal
Ovu kanconu ka te nede tornat
I ki bi rekal da
Du te zgubit zbog broja il dva

Svi broji ča se tiču tebe ja znan
Tvoj kućni broj je 31
173 centimetri visoka
Kafeni vlasi i dva plava oka
50 kil imaš skupa s postejun
I 5 put na leto putuješ s famejun
Renault 4 voziš kako šajeta
Četiri je i broj tvojga ređipeta
Od zgodna 123 maili dobivan
Ja se o tebe znan a ti ne znaš
Ni kade ja bivan
I ki zna ko bin boje pasal
Da san va škole više naslišal