Koktelsi – Kraj predstave

Tekst pesme

Finila je i ova štorija, laku noć svirači već pomalo sope
Ki se ni bušnul taj će drugi put, ki se ni napil ima još minut
Svetla se pale, moramo poć, vani se dani, gotova je noć

REF.
Ovo je kraj
Predstave, zadnja pjesma svira se za osoblje
Pomalo vozite i pratite cestu, vidimo se negde na drugemu mestu
Ovo je kraj Predstave, to je se za večeras, sad finilo je
Vidimo se opet sad moramo poć, publiko draga laku noć

Popijmo se do kraja, si su šli doma spraznilo se’j se
Zora sad sviće, dan sad prihaja, a pred pekarun burek tepal je
Svetla se pale, moramo poć, vani se dani, gotova je noć

REF.
Ovo je kraj
Predstave, zadnja pjesma svira se za osoblje
Pomalo vozite i pratite cestu, vidimo se negde na drugemu mestu
Ovo je kraj Predstave, to je se za večeras, sad finilo je
Vidimo se opet sad moramo poć, publiko draga laku noć