Koktelsi – Mića Branka

Tekst pesme

Va školu već san šal, kad se je rodila
Pogledaj je sada kako se j’ storila
“Kako će se zvat”, spametin se kot da j’ sad
Otac Lučano, mama Anka nazvali su je “Branka”

REF.
Mića Branka još ne sme poć vanka
Tata ne pusti aš još da vreme ni
Čuva stražu, verandu i garažu
A kada gre leć, Branka će pobeć

Otac bi već šal spat, pa se svetlo gasi
Mića Branka sad va rep vežuje vlasi
Šminka lepa usta, malo maže oči
Pa ni pet ni šest kroz poneštru skoči

A frajari njiji, va našen kraje znani
Šoldi si su puni, voze auti kalani
Bi reć da je zvicjana., mala zna ča će
Si trdo zamuče kad njoj vide dekolte