Krajiška grupa Majkani – Đedovina

Tekst pesme

Ori cjela od pjesme kafana
Ne ide se kući do sledećeg dana
Piju braća sve do rujne zore
Sa Manjače i Dinare gore
Sa Manjače i Dinare gore

REF.
Moj sokole u nebo odleti
Republike Srpske i Krajine se sjeti
Banja Luke i voljenog Knina
Ne prodaje se nikad đedovina
Banja Luke i voljenog Knina
Ne prodaje se nikad đedovina

Grmeč gora i Kozara cijela
Sad spominju svoja rodna sela
Noćas braća ne žale računa
Sa Banije i cijelog Korduna
Sa Banije i cijelog Korduna

REF.
Moj sokole u nebo odleti
Republike Srpske i Krajine se sjeti
Banja Luke i voljenog Knina
Ne prodaje se nikad đedovina
Banja Luke i voljenog Knina
Ne prodaje se nikad đedovina

Petrovčani punu čašu dižu
Pličani na zadnja vrata stiži
Cijeli Drvar, Glamoč i Šipovo
Puno srce kada vidim ovo
Puno srce kada vidim ovo

REF.
Moj sokole u nebo odleti
Republike Srpske i Krajine se sjeti
Banja Luke i voljenog Knina
Ne prodaje se nikad đedovina
Banja Luke i voljenog Knina
Ne prodaje se nikad đedovina