Kralj Čačka – Urbana paranoja

Tekst pesme

Svima nama
Život visi o koncu
Tu u samom
Centru grada
Okačen o žice
Kroz koje
Prolazi struja

Trg je vikendom
Uvek pun
Organizatortog maskenbala
Još uvek ne pokazuje svoje lice
Jer visi, jer visi, jer visi, jer visi
Obešen za glavu
Sa kanapom
Koji je vezan za žice
Kroz koje
Prolazi struja

Al’ nađe se
Po neki srećković
Koji mu ugleda lice
Prozbori sa njim dve, tri reči
I gle čuda gle čuda
Gle čuda i gle čuda
I on završi obešen

Sa kanapom
Oko glave
Koji svoj početak vidi
Pričvršćen za žice
Kroz koje
Prolazi struja
Prolazi struja
Prolazi struja