KUD Idijoti – Preživjeti

Tekst pesme

Kome kita, kome mud
Kome kamen, kome kruh
Tebi kita, meni mud
Tebi kamen, meni kruh
Pa ćemo se voljeti, biti ćeš mi drug
Tebi kita, meni mud

Ma uzmi, evo ti ga na
Ma nema nema nema problema
Sve je stvar dogovora
Jer nema nema nema problema
Važno je važno je da si mi drug
Tebi kita, meni mud

Ti moj, ti moj, ti moj, ti moj si najbolji drug
Ti moj, ti moj, ti moj, ti moj si najbolji drug
Ali postavlja se pitanje sad
Kome kita, kome mud
Kome kamen, kome kruh
Kome kita, kome mud
Kome kamen, kome kruh

Oooo, preživjeti
Oooo, mi ćemo preživjeti