KUD Idijoti – Smrt

Tekst pesme

Poneki put kao da čujem glas
To je već simptomatično
I mora da je fantastično
Jer tako nešto ne postoji
Mada izgleda vrlo plastično
Tako nešto ne postoji
Kada koknu te, više nema te
Jednom kad koknu te, više nema te

Poneki put kao da vidim lik
Kako pali svijeće uz križ
Te je zime baš pao snijeg
A bura šiba sto na sat
Predstava za dragu publiku
Besplatna za publiku
Te je zime bura šibala
Bura šiba, ali ne ubija

Tko zna šta je bio pravi razlog
Nikada ništa neće saznati se
Tko zna šta je bio pravi razlog
Nikada ništa neće saznati se

Poneki put kao da čujem glas
To je vec simptomatično
I mora da je fantastično
Jer tako nešto ne postoji
Mada izgleda vrlo stravično
Tako nešto ne postoji
Te je zime bura šibala
Bura šiba, ali ne ubija

Tko zna šta je bio pravi razlog
Nikada ništa neće saznati se
Tko zna šta je bio pravi razlog
Nikada ništa neće saznati se

Umorni tamničar, umorni bolničar
Umorni leševi, svi su umorni
A mi, mi smo ljudi od zakona
A mi, mi smo ljudi od zakona
Tko zna, tko zna
Tko zna, tko zna

Tko zna šta je bio pravi razlog
Nikada ništa neće saznati se
Tko zna šta je bio pravi razlog
Nikada ništa neće saznati se

Nemoguće, to ovdje ne postoji
Nije istina, to ovdje ne događa se
Tu te nitko neće koknuti bez veze
Nije istina, to ovdje ne događa se
Tko zna, tko zna
Tko zna, tko zna