Leb i sol – Bonus

Tekst pesme

Kao pismo i kruna
Radost, bol
Kao crno i belo
Dur i mol
Kao muž i žena
Srednji pol
Kao smeh i suze
Istina, fol
Kao gore i dole
Promašaj, gol
Kao da i ne
Rock n’ rol
Kao ti i ja
Leb i sol