Leb i sol – Malo sutra

Tekst pesme

Danas mi ništa baš ne polazi od ruke
Neće ne
Nudim ti se satima, ljubim te po stanu
I menjam pristupe

A sutra, grublji je od danas
Sutra, pomoć nije izlaz
Sutra, uteha za svaki prekinut film
Zadnji poziv za slepe putnike

Kažeš da voliš me, pa pričaj sasvim nešto drugo
Onda hvala ne
Ja sam ti više za ovde i sad
Ili nigde ili nikad
Muški princip

Meni je sutra kao cvet od vlastike
Prvo te molim, zatim te prinuđujem
Svetac si budi sam
Jagnje i vuk krvnik i ljubavnik