Leb i sol – Njena sena

Tekst pesme

Dolaziš mi kasno noću
Budiš me i ćutiš
Stojiš u uglu
I ne skidaš se

Polumrak
Sena i muk

Pružam ti ruku
Ti mi odmičeš
Samo hladan osmeh
Ne razumem te

Šta je sad
Opet sam kriv

Nije prvi put
Uvek iznova
Ustajem
Prilazim
Gledam te
Ne prepoznajem ti
Lik

Ti se okrećeš
Brzo odlaziš
Pratim te
Bežiš mi
Gubiš se
Nestaješ za čas
Da l’ si došla da daš
Ili otmeš mi sve

Stojim iza vrata
Ne mogu zaspati
Osluškujem i čekam
Ne mogu shvatiti

Početak novi
Ili kraj

Ja se ne mešam
U tvoje planove
Ali ovo je previše
Odluči se
Ili tamo si
Ili tu

Biće skoro dan
šta da radim s njim
Ti si opasna
Otrovna
Nosim te
U grlu kao
Kost