Legende – Džanum zadnje sunce

Tekst pesme

Džanum zađe sunce
Džanum zađe sunce
Među dve planine
Nane mori
Džanum zađe sunce
Među dve planine

Džanum u planine
Džanum u planine
Zelena livada
Nane mori
Džanum u planine
Zelena livada

Džanum u livade
Džanum u livade
Dva bela čadora
Nane mori
Džanum u livade
Dva bela čadora

Džanum u čadora
Džanum u čadora
Bolna moma leži
Nane mori
Džanum u čadora
Bolna moma leži

Bolna moma leži