Lela Andrić – Volim život (Da, srećo, da)

Tekst pesme

Da, srećo, da
Život mi se dopada
Da, srećo, da
Život mi se dopada
Život mi se dopada

A šta ti se dopada
U životu tom
Ako je to ljubav
U srcu je mom

Znaj, srećo, znaj
Ludo volim život taj
Znaj, srećo, znaj
Ludo volim život taj
Ludo volim život taj

A zašto ga voliš
Hteo bi’ da znam
Ako je zbog ljubavi
Nju ću da ti dam

Čuj, srećo, čuj
Samo živi i luduj
Čuj, srećo, čuj
Samo živi i luduj
Samo živi i luduj

A kako da ludujem
Ja bez tebe sada
Kada moja postaneš
Ludovaću tada