Lexington – Smrti se ne bojim

Tekst pesme

Nijedna bol me ne bi toliko boljela
Kao saznanje da si kraj mene
Drugog voljela

Nijedna riječ me ne bi toliko ubila
Kao saznanje da si drugog ljubila

REF.
Smrtno te volim
Smrti se ne bojim
Kao za život
Za tebe se borim
Jer ako odeš
Ne znam znaš li to
Bez tebe ni dan ne bih živio

Ne bi ni jedna istina tako boljela
Kao saznanje da si kraj mene
Drugog voljela

Nijedna riječ me ne bi toliko ubila
Kao saznanje da si drugog ljubila

REF.
Smrtno te volim
Smrti se ne bojim
Kao za život
Za tebe se borim
Jer ako odeš
Ne znam znaš li to
Bez tebe ni dan ne bih živio

Zelena trava i luda glava
Istinu krije, istinu zna
Bez tebe ja nisam ja
Nisam ja
Nisam ja

REF.
Smrtno te volim
Smrti se ne bojim
Kao za život
Za tebe se borim
Jer ako odeš
Ne znam znaš li to
Bez tebe ni dan ne bih živio

Bez tebe ni dan ne bih živio