Lidija Bačić – Ne govori da san ti jedina

Tekst pesme

Ne gljedaš me više lipo i đelozo
Ka va vrime kad smo sritni bili mi
Kad smo va dva tila kako jedna duša
Po ovemu svitu sagdi skupa šli

Rekli su mi dragi prijatelji stari
Da su te na fešti z drugun videli
Da ste cilo vrime smeli se i pili
I onda va škuroj noći negdi zgubili

Ne govori da san ti jedina
I da za te druge sriće nima
Nego reci ka ti je ta mala
I ča ti ona je bolje dala

Ne govori više da me voliš
Aš tvojih san falših riči sita
Nego reci ča ti z nami misliš
Samo to ova te duša pita

Nekako se škrto priko voje smiješ
Saki dan se manje za me bacilaš
nekad nan je kuća puna pisme bila
A sad kad si zmanun više ne kantaš