Mahir Bureković – U svijetu sam život ostavio

Tekst pesme

U svijetu sam život ostavio
Rodni kraj sam već zaboravio
U sjećanju osta samo majka
Koja me je rodila nejaka

Volim Brčko, volim okolinu
Volim Bosnu, moju djedovinu
Volim kuću gdje sam se rodio
Staru majku koju sam dojio

Umrije otac, umrije stara mati
Meni osta samo da se patim
U svijetu sam život ostavio
Oca, majku nisam zapamtio

A sad meni sve tužno izgleda
Jer me kući niko ne pogleda
Samo sestra što mi se raduje
Širi ruke da me pomiluje