Marčelo – Kola

Tekst pesme

Brate, kaki si ti to reper brate kad nemaš pesmu
o kola ovo ono, ribe, štoljpi, tozla, razumeš brate
Će da napravimo sad
Yo, yo, yo

Kola, kola, kola, kola, kola, kola, kola, ribe
Kola, kola, kola, kola, kola, kola, kola, pare
Kola, kola, kola, šuke, šuke
Kola, kola, kola, imam svašta tebra
Kola, kola, kola, lova
Kola, štoljpi, keš
Pare, pare, pare, ribe
Pare, pare, pare, štoljpi
Pare, pare, pare, ribe
Pare, pare, pare, ribe
Kola, kola, kola, kola, kola, kola, kola, pare
Kola, kola, kola, ribe, ribe
Kola, kola, kola, kola, kola, kola, kola, pare
Kola, kola, kola, kola, kola, kola, kola, kola, kola, ribe
Kola, kola

Ima li još nešto da se kaže
Nema
Dobro ima

Pare, pare, pare, ribe
Pare, pare, pare, lova
Pare, pare, lova
Pare, pare, štoljpieš, drolja
Pare, pare, tozla
Lova, lova, biznis
Lova, pare
Kola, kola, kola, lova, ribe
Keš, keš, ribe
Lova, lova, lova, drolja

Ima li još nešto da se kaže
Amin