Marčelo – Slova

Tekst pesme

Kolega kakav ste vi to akademski građanin
Kada vokabular vašeg opusa obiluje blasfemičnim invektivama
Nemate nijednu kompoziciju bez istih
Napravićemo je sada

Oj, oj, oj
Slova, slova, slova, slova, slova, slova, slova, slova
Slova, slova, slova, škola
Slova, slova, slova, indeks
Slova, slova, slova, Gete, Gete
Slova, čit’o sam svašta kolega
Slova, slova, slova, ispit, slova
Studirati, štreber
Indeks, indeks, indeks, slova
Indeks, indeks, indeks, indeks
Indeks, indeks, indeks, slova
Indeks, indeks, indeks, slova
Škola, škola, škola, škola
Škola, škola, škola, indeks
Škola, škola, škola, slova, slova
Škola, škola, škola, škola
Škola, škola, škola, indeks
Škola, škola, škola, škola
Škola, škola, škola, škola
Škola, slova, škola, škola

Ima li još nešto, nešto da se kaže
Apsolutno

Indeks, indeks, indeks, knjige
Indeks, indeks, indeks, ispit
Indeks, indeks, ispit, indeks
Indeks, knjige, Gete, slova, studirati
Ispit, ispit, Gete, ispit, indeks
Škola, škola, škola, ispit
Slova, štreber, štreber, slova
Ispit, ispit, ispit, Gete
Slova, čit’o sam svašta kolega

Ima li još nešto, nešto da se kaže
Slova mu