Marta Savić – Idi vidi šta je život

Tekst pesme

Koja te želi, neka te ima
Nek ti je srećno s njom
Naše je prošlo, jasno je svima
Veže nas samo dom

REF.
Idi vidi, idi vidi kako je bez mene
Idi vidi šta je život kraj druge žene
Idi vidi, idi vidi kako je bez mene

Ako tako možeš od mene da odeš
Tako da me ostaviš
Porušiću sama mostove za nama
Da se nikad ne vratiš

Koju si hteo ti sa njom budi
Neka za grehe vreme ti sudi
Daleko od mene

REF.
Idi vidi, idi vidi kako je bez mene
Idi vidi šta je život kraj druge žene
Idi vidi, idi vidi kako je bez mene

Ako tako možeš od mene da odeš
Tako da me ostaviš
Porušiću sama mostove za nama
Da se nikad ne vratiš