Merima Njegomir – Ala volem diku mog

Tekst pesme

Ala volem diku mog
Kad mi dođe pod prozor
Pa mi tepa “Ružo bela
Što si me zanela”

Dika hoće pa hoće
Moju nanu da pita
Da me vodi pre jeseni
Sa mnom da se ženi

Nemoj, diko, pitati
Nana neće pristati
Već me vodi pre jeseni
Pa se sa mnom ženi