Merima Njegomir – Bisenija, kćeri najmilija

Tekst pesme

Bisenija, kćeri najmilija
Aj, gde si bila, gde si dan gubila

Mila majko, u kolu sam bila
Aj, slušala sam kako dragi svira

Eto, majko, gde ja dane gubim
Aj, slušajući onog koga ljubim
Aj, strahujući da ga ne izgubim