Merima Njegomir – Bolna leži Anđelija mlada

Tekst pesme

Bolna leži Anđelija mlada
Sa starom se majkom razgovara
Mila majko, podigni me malko
Podigni me, džanum, na pendžere
Da ja vidim Jovine svatove
Da ih vidim, želja da me mine
Mislim, majko, lakše bi mi bilo
Aj, mislim, majko, lakše bi mi bilo

Đul miriše, moja majko mila
Đul miriše baš iz naše bašte
Čini mi se, Jovina je duša
Aj, čini mi se, Jovina je duša

Voleh Jovu k’o zumbul u bašti
Moje cveće najmilije, majko
On miriše, on mi grudi širi
Od ljubavi moja dusa miri
Svenu zumbul, usahnuše grudi
Nema Jove, pesmom da me budi
Aj, nema Jove, pesmom da me budi