Merima Njegomir – Hej mladosti, na selo se vrati

Tekst pesme

Tužno gledam pašnjake zelene
Na poljima crno žito blata
Staro vrelo zaraslo u travu
S njega niko vodu ne zahvata

REF.
Ko će travu i žito da kosi
Ko sa vrela vodu da odnosi
Hej mladosti, na selo se vrati
Zavičaj se ne sme ostavljati

Pored puta potočic žubori
Razleže se svuda pesma ptica
Čini mi se k’o da sve govori
Samo ćuti stara vodenica

REF.
Ko da bistrom vodom mije lice
Ko da krene puste vodenice
Hej mladosti, na selo se vrati
Zavičaj se ne sme ostavljati

Ne čuje se devojačka pesma
Čobanice ne teraju stada
Zarasle su i momačke staze
Sve polako u zaborav pada

REF.
Ko će stado uz pesmu da pazi
Ko momačkom stazom da prolazi
Hej mladosti, na selo se vrati
Zavičaj se ne sme ostavljati