Merima Njegomir – Opio me kao vino

Tekst pesme

Nekad je bio ljubavi za mene
Nekad je bio moj
Ostade bolna duša da jeca
Sad kad ide njoj

REF.
Opio me kao vino
I od vina jače
Gde je sada, što ga nema
Kad mi duša plače

Nekad sam bila puna sreće
On je srušio sve
Lepo mu sa njom, neću da kvarim
Kad ne voli me

REF.
Opio me kao vino
I od vina jače
Gde je sada, što ga nema
Kad mi duša plače

Nekad smo pili iz iste čaše
Sad mi u duši lom
Šta bi da žena što ga uze
Da je na mestu mom

REF.
Opio me kao vino
I od vina jače
Gde je sada, što ga nema
Kad mi duša plače