Merima Njegomir – Po mjesečini kraj šimšira

Tekst pesme

Po mjesečini kraj šimšra
Tu mi se šeće mlad đidija
U ruci mu tamburica, sedefli
Sitno kuca, jasno pjeva, čuješ li
Majko, zove me, of aman
Da mu dođem na divan

Aj, u jeseni, u jeseni
Hoćeš li Ajko doći k meni
Da ti ljubim tvoje lice b’jelo
Pa da bude srce moje veselo
Ajko dođi mi, of aman
Da ne bude uzaman