Merima Njegomir – Slavuj pile, ne poj rano

Tekst pesme

Slavuj pile, ne poj rano
Slavuj pile, ne poj rano
Slavuj pile, ne poj rano

Ne budi mi gospodara
Ne budi mi gospodara
Ne budi mi gospodara

Sama sam ga uspavala
Sama ću ga probuditi
Sama ću ga probuditi