Merima Njegomir – Srce kad voli

Tekst pesme

Govori dugo, uzalud nije
Kada se voli što da se krije
Ljubavne reči iskrenu kaži
Srce kad voli ne prizna laži

Govori uvek, nikad ne ćuti
Kada se voli što da se sluti
Ljubavne reči iskrenu kaži
Srce kad voli ne prizna laži

Govori nežno, ljubav se daje
Kada se voli što da ne traje
Ljubavne reči iskrenu kaži
Srce kad voli ne prizna laži