Merima Njegomir – Sunce jarko

Tekst pesme

Sunce jarko jutrom kad se rodiš
Okupano ostavljajuć more
Kad se žarko u visine vineš
I obasjaš moga dragog gore

Sunce jarko de mi reci pravo
Videl’ dragog ti dal mi je zdravo
Pozdravi ga kad gore ga pogodiš
Poljubi ga sunce mesto mene